Under temat den framgångsrika ridskolan

kan jag erbjuda mina tjänster som konsult för ridskolor,
oberoende om de är föreningsdrivna eller privata.

Programförklaring och seminarium

Det finns också möjlighet att boka en seminariedag med samma tema för grupper eller för en enskild verksamhet – exempelvis styrelsen i en ridklubb eller ledning/ägare i en privat ridskola.

Ett professionellt råd och en plan

Kanske är det viktigaste i en speciell situation att få några goda råd.
Det kan gälla ekonomi, organisation eller praktiska frågor om en aktuell verksamhetsplan.
Det börjar med en analys över nuläget och mynnar ut i en åtgärdsplan.

En kostnadsfri seminariedag !

Ett utmärkt sätt att komma igång med förändrings och utvecklingsarbetet
är att ordna en seminariedag. Den anpassas till just er verksamhet.
Den typen av föreläsning är enligt SISU bidragsberättigad och föreningen/ridskolan
kan alltså söka och få ersättning  för kostnaden.
Jag lämnar gärna en offert som underlag för ansökan.

Så här kan ett seminarieprogram se ut:

 • Ridskolan ett modernt serviceföretag.
 • Eleven är en kund inte bara en medlem.
 • Att se verksamheten från elevens perspektiv.
 • Målsättningar och förväntningar

 

Viktiga faktorer!
 • Ridlärare och personal
 • Hästar och ponnier
 • Mjuka värden
 • Vad kan och vad måste vi kunna erbjuda
 • Olika sätt att mäta framgång
 
Nyckeltal som avgör!
 • Minikurs i ridskolans företagsekonomi

Det här avsnittet kan skräddarsys och även utgöra en separat kurs för ex.vis en ledningsgrupp på ridskolan.

 
Ridskolans marknadsföring!
 • Kortfattad genomgång av media och mål
 • Spännande aktiviteter kan vara avgörande
 • Förslag till aktivitetsplan
 
Organisation
 • Hur är vi organiserade – ansvarsområden kunskap och erfarenhet?
 • Vidareutbildning samt resa, se och lära
 • Kul på jobbet – uppskattning och utsvävningar
 • Ge er själv en prisrosett.
 
Kalla ekonomiska fakta och lönsamhet
 • Ridskolan, en guldgruva?
 • Ridskolans intäkter
 • Tunga utgiftsposter
 • Personal
 • Hovslagare
 • Veterinär
 • Foder och strö
 • Utrustning
 • Övrigt – många små och stora kostnader
Liten intäkts- och kostnadsanalys
 • Nämn fem möjligheter till ökade intäkter (grupparbete)
 • Nämn fem möjligheter att spara kostnader (grupparbete)
Att aldrig ge avkall på hästens förutsättningar och goda omvårdnad
 • Håll hästen på hovarna i 25 år
 • Kan du vara din egen veterinär?
 • Tänk långsiktigt vid hästrekrytering
 • Hästens utbildning och träning
 • Lektions- och grupplanering – den rätta mixen